Sanicare AB utvecklar och säljer olika typer av hjälpmedel på den Nordiska marknaden.