SBU Nya rapporter

Prenumerera på innehåll
Some description.....
Uppdaterad: 2 år 8 veckor sedan

Fosterdiagnostik med mikroarray för utökad analys av kromosomer

fre, 2016/02/19 - 07:00
Slutsatser Då avvikelse konstaterats hos fostret genom ultraljudsundersökning, identifieras fler kromosomavvikelser som påverkar anatomi, utveckling eller funktion med mikroarray jämfört med karyotypering, QF-PCR eller FISH-analys. Detta gäller framförallt ultraljudsavvikelser i hjärtat eller i mer än ett organsystem. Med mikroarray identifieras få ytterligare kromosomavvikelser som påverkar...

Fosterdiagnostik med Next-generation sequencing (NGS)

fre, 2016/02/19 - 07:00
Slutsatser NGS för riktad analys Det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma tillförlitligheten av NGS vid NIPT för att upptäcka könskromosomavvikelser eller trisomier andra än trisomi 13, 18 eller 21. Studierna omfattar få händelser och för monosomi X varierar metodens känslighet betydligt mellan studierna. På grund av olikheter i studiernas upplägg och populationer går...

Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke - effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder

mån, 2016/02/01 - 07:00
Slutsatser Det behövs fler studier med ändamålsenlig och rigorös vetenskaplig metodik som prövar insatser vid akut rygg- eller nacksmärta i syfte att förebygga långvarig smärta från rygg och nacke. De undersökningar som finns jämför olika kombinationer av behandlingar på ett sådant sätt att det blir oklart vilka åtgärder som verkligen förhindrar att tillståndet blir långvarigt och hindrande i...

Screening för bukaortaaneurysm; vetenskapligt underlag

mån, 2016/01/04 - 11:29
Socialstyrelsen har publicerat en remissversion av rekommendation om ”Screening för bukaortaaneurym". SBU har tagit fram det vetenskapliga och hälsoekonomiska underlaget till Socialstyrelsens rekommendation och detta redovisas i rapporterna Screening för bukaortaaneurysm; vetenskapligt underlag (244/1)  » Screening för bukaortaaneurysm bland 65-åriga män: Hälsoekonomisk analys (244/2)  »

Utbildning för anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom

tis, 2015/12/15 - 07:00
SBU Kommenterar publicerad: 2015-12-15Originalrapporten publicerad: 2014-10-29Kontaktperson: Gunilla Fahlström, gunilla. fahlstrom@sbu. se Skriv ut hela kommentaren »   Inledning Anhöriga utför betydande insatser för sina sjuka och gamla närstående vilket kan upplevas som både tillfredsställande och påfrestande. Svenska kommuner har sedan 2009 laglig skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga...

Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid höftartros

ons, 2015/11/18 - 07:00
SBU Kommenterar publicerad: 2015-11-18Originalrapporten publicerad: 2015Kontaktperson: Mikael Nilsson  Skriv ut hela kommentaren »  Artros  är den vanligaste ledsjukdomen. Artros kan förekomma i alla leder, men den största sjukdomsbördan orsakas av smärtsam artros i höft och knä. Orsakerna till artros är inte helt kända men tycks vara delvis ärftliga. Artros tar många år att utveckla och blir...

Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid knäartros

ons, 2015/11/18 - 07:00
SBU Kommenterar publicerad: 2015-11-18Originalrapporten publicerad: 2015Kontaktperson: Mikael Nilsson  Skriv ut hela kommentaren »  Artros är den vanligaste ledsjukdomen. Artros kan förekomma i alla leder, men den största sjukdomsbördan orsakas av smärtsam artros i höft och knä. Orsakerna till artros är inte helt kända men tycks vara delvis ärftliga. Artros tar många år att utveckla och blir...

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga

ons, 2015/11/11 - 11:00
Slutsatser Inget av de manualbaserade programmen för skolan har visats fungera allmänt drogförebyggande. Enstaka program har visats kunna minska konsumtion av tobak eller cannabis eller tungt episodiskt drickande. Effekterna är vanligen i storleksordningen 1–5 procent. Det vetenskapliga stödet räcker inte för att dra några slutsatser om effekten av manual­baserade föräldrastödsprogram i grupp....