Hjälpmedelsinstitutet News

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/sanicare/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
Prenumerera på innehåll
Uppdaterad: 7 år 25 veckor sedan

Onsdag 23 oktober lägger vi ut vår nya webbplats

mån, 2013/10/21 - 16:03
Det kan komma att medföra att www.hi.se ligger nere vissa tider under onsdagen. Vi ber om ursäkt för eventuella problem som det kan orsaka dig som besökare.

Grattis Mimers Hus och projektet Vägar till arbete!

tors, 2013/10/17 - 11:30
De är nominerade för Utmärkelsen 2013 – kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter. Mimers Hus ingår i Hjälpmedelsinstitutets Arvsfondsprojekt Vägar till arbete.

Anpassningar för oss med synnedsättning

ons, 2013/10/16 - 10:00
Rapport som beskriver hur elever med synnedsättning upplever sin skolsituation och vilka behov de har av anpassningar. Från projektet Vägar till arbete.

Anpassningar för oss med autismspektrum

tis, 2013/10/15 - 16:21
Intervjuer med elever, lärare och personal om skolsituationen och behoven av anpassningar i undervisningssituationer. Rapport från projektet Vägar till arbete.

Yttrande över Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

tors, 2013/10/03 - 09:06
Hjälpmedelsinstitutet framhåller betydelsen av att kunna pröva arbetshjälpmedel under praktik och ''pröva på-situationer”.

Stöd för utveckling av Dainy vattenstol

tis, 2013/10/01 - 15:45
Care Trade Nordic har beviljats projektbidrag ur Hjälpmedelsinstitutets anslag från Norrbacka-Eugeniastiftelsen för att utveckla flythjälpmedel för rullstolsburna.

Nya appen MediHand har fått utvecklingsmedel från Hjälpmedelsinstitutet

mån, 2013/09/23 - 09:30
MediHand är ett mobilt läkemedelsstöd där man kan lista sina läkemedel, dosering och när receptet går ut och få svar på om läkemedlen passar ihop.

Fortsatt anslag från Norrbacka-Eugeniastiftelsen 2014

tors, 2013/09/19 - 11:41
Norrbacka-Eugeniastiftelsen har beviljat Hjälpmedelsinstitutet 500 000 kronor under 2014. Via Hjälpmedelsinstitutets anslag kan till exempel organisationer och företag söka bidrag för projekt inom rörelsehinderområdet.

Om Hjälpmedelsinstitutet i budgetpropositionen

ons, 2013/09/18 - 17:20
Statliga delarna av Hjälpmedelsinstitutets verksamhet inordnas i Handisam som byter namn till Myndigheten för delaktighet 1 maj 2014.

Ny bok om smärta efter ryggmärgsskada

fre, 2013/09/13 - 10:26
Smärthandboken färdigställdes med hjälp av projektbidrag ur Hjälpmedelsinstitutets anslag från Norrbacka-Eugeniastiftelsen.

Inställd ansökningsomgång för Hjälpmedelsinstitutets ekonomiska stöd

tis, 2013/09/10 - 09:15
Ett skäl till detta är förslaget om att inordna delar av Hjälpmedelsinstitutets verksamhet i Myndigheten för Handikappolitisk Samordning - Handisam.

Små insatser kan öka elevers studiemotivation

fre, 2013/08/30 - 10:00
Redovisning av regeringsuppdraget Teknikstöd i skolan som handlade om stöd till elever med kognitiva svårigheter.

Yttrande över En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området Ds 2013:40

tors, 2013/08/15 - 17:30
Hjälpmedelsinstitutet tillstyrker förslaget att inrätta en ny myndighet men har också några påpekanden.

Ansvar, kostnad och vinster med satsning på teknikstöd i skolan

ons, 2013/07/03 - 16:25
Det diskuterades på Hjälpmedelsinstitutets seminarier om teknikstöd i skolan under politikerveckan i Almedalen på Gotland.